Để đi đến thành công chúng tôi nhận được nhiều sự trợ giúp tin tưởng và đóng góp từ cộng đồng. Không gì khác chúng tôi cũng là một phần của cộng động và chúng tôi cũng có những sản phẩm đóng góp giúp cho những doanh nghiệp nhỏ chưa có điều kiện được tiếp xúc với công nghệ.

Những doanh nghiệp nhỏ sẽ được chúng tôi hỗ trợ nền tảng website miễn phí để có thể kinh doanh online

Chúng tôi muốn giúp các doanh nghiệp nhỏ có cơ hội phát triển các ý tưởng của mình.

Hiện tại chúng tôi đang chạy đua cùng thời gian, những bước hoàn thiện cuối cùng của dự án này đang được các lập trình viên hoàn thiện dự kiến sẽ hoạt động vào đầu tháng 11, hãy cùng đón chờ xem sản phẩm này có gì đặc biệt nhé !